FAQ

 

Co musím dodržovat při použití ve venkovních prostorách?

Desky se musejí připevnit na vhodnou spodní konstrukci tak, aby vždy byly zezadu větrané. Mezi jednotlivými deskami je nutná spára min. 5 mm. Výhodou je, když se spáry podloží spárovací páskou. Nátěr není nutný. Pro venkovní použití nejsou vhodné broušené desky.

Na jaké spodní konstrukce mohu připevňovat panel AMROC?

Doporučuje se připevnění na dřevěnou spodní konstrukci. Panel AMROC však lze připevnit i na jakoukoliv jinou spodní konstrukci. Při použití různých materiálů se bezpodmínečně musí dodržovat jejich proces a faktor rozpínání při proměnlivých okolních podmínkách.

Kdy musím cementotřískovou desku natírat a jakými látkami?

Nátěr desky v zásadě není nutný, protože deska je odolná vůči povětrnostním vlivům a mrazu. Ve většině případů se nátěry jakéhokoliv druhu a provedení volí z dekorativních důvodů. Panel je nutné vždy natřít z obou stran, aby byla zaručena rovnováha difuze par. Ze stavebně technického hlediska to není možné vždy, např. v případě pokládky dlažby, parket, laminátu nebo podobných materiálů. Pro tento případ nabízí firma AMROC panel AMROC Color se základním nátěrem. U této varianty provedení jsou čelní strany a hrany natřeny základním nátěrem a zadní strany jsou opatřeny konečným nátěrem. Po nanesení dekorativní vrstvy barvy na čelní stranu je u tohoto produktu zajištěna přibližná rovnováha difuze par.

S jakými nástroji mohu provádět opracování desky AMROC?

Panel AMROPC lze dobře opracovávat pomocí nástrojů s břity z tvrzeného kovu (řezání, vrtání, frézování). Připevnění se může provádět pomocí šroubů, hřebíků, svorek nebo lepením.

Je cementotřísková deska ekologická?

Náš PANEL AMROC byl testován z hlediska látek škodlivých životnímu prostředí a zdraví a byl zařazen jako ekologický. Tyto testy byly provedeny Ústavem pro stavební biologii v Rosenheimu (stavebně biologický posudek) a rovněž ve zkušební laboratoři Eurofin v Dánsku (zkouška emisí AgBB). Tyto testy jsou zdokumentovány v protokolech o zkouškách, na přání vám tyto protokoly můžeme zaslat.

Jak mohu zlikvidovat zbytky cementotřískové desky?

Odpady po zpracování můžete předat na otevřené skládky stavebních materiálů.

Co musím dodržovat při skladování cementotřískové desky?

PANELY AMROC skladujte vždy naplocho a v suchu. Při skladování naplocho se pod desky musí minimálně po každých 80 cm umístit dřevěné hranoly. Během skladování a přepravy musí být PANEL AMROC vždy zakrytý. Pouze v uzavřených místnostech, které nepodléhají změnám vlhkosti, se zakrytí nemusí používat.

Jaké rozdíly jsou mezi panelem AMROC a jinými stavebními panely (např. deskami z vláknitého betonu, sádrovláknitými deskami, deskami Rigips, upínacími deskami nebo OSB)?

Rozdíly mezi cementotřískovými deskami a jinými stavebními panely vyplývají ze složení, směšovacího poměru dřeva a cementu a ze způsobu výroby. Dřevo je přírodní materiál. Díky podílu dřeva je cementotřísková deska na rozdíl od čistě minerálního panelu (jako např. panelu z vláknitého cementu) lehčí a nechá se lépe opracovávat a zpracovávat. Proces jednovrstvého rozptylu materiálu (tzv. monolitická deska) zabraňuje delaminaci desky. Díky tomu se PANEL AMROC může používat tam, kde je použití klížených panelů pouze omezené. To je případ venkovních prostor nebo vlhkých a mokrých prostor. Další vlastností PANELU AMROC je otevřenost difuzi par. Deska je díky tomu schopná absorbovat vlhkost a, na rozdíl od desek pojených sádrou, ji opět odevzdat do okolního vzduchu. Tím se zabraňuje škodám způsobeným vlhkostí.

Jaké třídy požární odolnosti panel AMROC vykazuje?

Třída požární odolnosti stavebního prvku, označovaná jako F30, F60, F90 atd., závisí na několika faktorech. Mimo jiné na používaných stavebních prvcích. Stavební prvky se podle jejich chování při požáru rozdělují do různých klasifikací, tříd požární ochrany, resp. tříd stavebních materiálů podle DIN 4102, část 1. Tato klasifikace se objevuje i v názvech produktů: PANEL AMROC B1 (vysoce ohnivzdorný). Požární třídy však neposkytují žádné informace o tom, jak se materiál chová v konstrukci. Mají vliv pouze na dobu požární odolnosti (třída požární odolnosti). Abychom mohli určit, jaký materiál se má použít např. pro konstrukci s požární odolností F-90 (aniž bychom museli provádět nákladnou a tedy velmi drahou požární zkoušku), můžeme se podívat do normy DIN 4102. Snadnou a rychlou definici lze učinit pomocí Tabulky 2 uvedené v DIN 4102, část 2. V DIN 4102, část 4 je uvedeno několik případů konstrukcí, z nichž lze pro vlastní konstrukci odvodit informace o struktuře konstrukce i o tloušťce a druhu používaných materiálů.

Jaké jsou možnosti upevnění a jaké směrnice musím dodržovat?

Pro připevnění jsou v zásadě vhodné upevňovací prostředky používané k připevnění dřevotřískových desek. Podrobně se jednotlivým možnostem upevnění věnujeme v části Použití, Upevnění.

Může se panel AMROC používat jako nosič omítky?

Panel AMROC lze jako nosič omítky používat pouze podmíněně, neboť na spojích může docházet k tvorbě trhlin. V zásadě se doporučuje pouze použití disperzní omítky.

Jaký rozdíl je mezi plovoucím položením a položením na trámy?

U plovoucího položení leží desky celou plochou na podkladu. U tohoto druhu montáže je, v závislosti na podkladu, možné pouze lepení. V mnoha případech je spojení s podkladem nežádoucí. U montáže na trámech překlenuje deska dutý prostor. Spoje desek musejí být vždy umístěny a slepeny nad trámem (spodní konstrukcí) a podlahová deska se musí přišroubovat k trámu. Požadovanou tloušťku desky podle vzdálenosti trámů najdete v Bezpečnostních listech s údaji

Mohu panel AMROC obkládat keramickými materiály (dlažbou)?

Panel AMROC lze obkládat keramickými materiály. Pokud se tento druh obkladu provádí na podlahové desce, je nutné sklížení spojů desek. Podlahová deska se zde musí ze všech stran opatřit základním nátěrem, aby se zabránilo efektu vyboulení. Je nutné používat lepidla na dlažbu a spárovací maltu s trvalou pružností.

Press enter to search