Nátěr barvami na místě instalace

 • EProvedení barevného nátěru na místě instalace desky je obecně možné. Kromě hlediska dekorativní úpravy se barevný nátěr provádí vždy také ze stavebně fyzikálních důvodů - jako ochrana před absorpcí vlhkosti. Přestože je deska AMROC i bez barevného nátěru odolná vůči vlivům počasí a hnilobě, je to přece jen dřevěný materiál. Na základě toho dochází při změnách okolní vlhkosti nebo při přímém působení vlhkosti (např. v oblasti fasád) v malé míře ke změnám délky a šířky (rozpínání a smršťování). Zde je nutné respektovat údaje uvedené v Technických datech.

 • Odborné ošetření barvou snižuje rozpínání/smršťování prostřednictvím nižší absorpce vlhkosti. V závislosti na nátěrové látce lze absorpci vlhkosti i zcela zamezit. V oblasti fasád, v oblasti s vysokým klimatickým namáháním by se proto vždy měl provést účinný barevný nátěr.

 • Pouze jednostranný barevný nátěr vytvoří rovnováhu difuze par mezi přední a zadní stranou desky, která vede k deformaci desky. Zadní strana se proto musí opatřit nátěrem se stejným účinkem jako u přední strany, aby vznikla podobná rovnováha difuze par. Zejména u zezadu větraných fasád je tento požadavek nevyhnutelný, protože okolní vlhkost zde na desku působí i přes její zadní stranu.

 • Prostřednictvím správného skladování a zpracování se musí zajistit, aby desky před nanášením barvy neabsorbovaly žádnou vlhkost. Pokud se toto nezajistí, mohou se při pozdějším výstupu vlhkosti na povrch jako uhličitan vápenatý dostat části vytvrzeného betonu snadno rozpustné ve vodě a způsobit tam poškození barvy.

Upozornění: Dvýstup vápníkového výkvětu a vyluhování nelze při natírání barvou na místě instalace vyloučit. Nejedná se o jakostní vadu.

Nátěrové látky

 • Panel AMROC má hodnotu pH 11-13. Proto je nutné dbát na to, že používané nátěrové látky musejí být odolné vůči alkáliím.

 • BV zásadě se musí vycházet z toho, že nátěrové látky se určují podle požadavků, které vycházejí z oblasti použití. Při tvorbě kompletního systému nátěru - skládajícího se ze základního nátěru, mezinátěru a konečného nátěru - by se měly používat jednotlivé složky od jednoho výrobce, protože tyto látky jsou vzájemně optimálně sladěny.
  Tip: Pro fasády se doporučuje použití světlých barevných odstínů. Tmavé barvy by se měly používat pouze podmíněně.

 • Pro nátěry doporučujeme následující produkty firmy Caparol.
  Amphibolin E.L.F. Universalfarbe pro konečný nátěr für die Endbeschichtung Amphibolin ELF
  Disbon 481 EP Uniprimer pro základní nátěr Disbon 481 EP Uniprimer

 • Za účelem dosažení rovnováhy difuze par z desky se zadní strana musí natřít základním nátěrem cca dvakrát až třikrát. Na čelní straně je dostačující jedna vrstva základního nátěru. Konečný nátěr by se měl, v závislosti na barevném odstínu, provést minimálně třikrát.
Press enter to search