Upevnění

Všeobecně

K upevnění desek jsou v zásadě vhodné upevňovací prostředky používané u dřevotřískových desek. Pokud se desky přibíjejí hřebíky nebo připevňují svorkami, je nutné dbát na to, aby desky pevně dosedaly na spodní konstrukci. Při použití ve venkovních nebo vlhkých prostorách by se navíc měly používat nerezové upevňovací prostředky. Je nutné dbát na to, aby spoje desek nebyly mezi dvěma vrstvami umístěny volně v prostoru.

Přibíjení hřebíky

Při spojování pomocí hřebíků se desky musejí předvrtat vrtákem o průměru 0,8 násobku průměru hřebíku. Tloušťka desky musí odpovídat minimálně čtyřnásobku průměru hřebíku. Pro tento druh spojení se musejí používat speciální hřebíky podle DIN 1052.

Připevnění svorkami

Velmi hospodárným druhem spojení je připevnění svorkami. Zejména v průmyslové oblasti se spojení svorkami prováděné pomocí elektrických nebo pneumatických přístrojů používá jako trvalé upevnění. Přitom se musí dbát na to, aby se svorky připevňovaly pod úhlem 30° k hraně desky. Jako velmi vhodné se ukázaly svorky natřené pryskyřicí. Podle DIN 1052 by tyto svorky měly mít průměr drátku dn ≥ 1,8 mm. Doporučená tloušťka desek pro připevnění svorkami činí 10 - 20 mm.

Šroubování

U šroubových spojení se musejí používat šrouby podle DIN 1052. Desky se přitom musejí předvrtat vrtákem o průměru 1,2 násobku průměru šroubu. Pokud jsou šrouby samořezné a mají všeobecné schválení stavebního dozoru, může se pracovat pomocí elektrických přístrojů bez předvrtání.

Spojení pomocí šroubů se zapuštěnou hlavou umožňují - v závislosti na spodní konstrukci - pouze výrazně malou možnost pohybu desek v případě změn vlhkosti. Proto se použití těchto šroubů nedoporučuje. Připevnění pomocí fasádních šroubů s plochou hlavou umožňuje montáž bez vnitřního pnutí a absorpci pohybů rozpínání a smršťování (otvor > dřík šroubu).

Spodní konstrukce

Doporučujeme montáž ve venkovních prostorách na dřevěné spodní konstrukci. V zásadě je možná také montáž na ocelové spodní konstrukci. Upozorňujeme však na to, že kov se při vysokých teplotách fasád silně roztahuje, což může vést k výrazným pohybům a také způsobovat trhliny v desce. Připevnění desek na hliníkové spodní konstrukci obecně nedoporučujeme.

Press enter to search